MENU
Tilmeld dig vores nyhedsbrev for at modtage sidste nyt fra Kulturhavn Gilleleje.
Hvilke nyheder ønsker du at modtage?

Visionen for Kulturhavn Gilleleje


Vision

Kulturhavnen skal være det foretrukne kulturelle samlingspunkt i Nordsjælland 

Mission

Vi ønsker, at Kulturhavnen skal opleves som et hus, hvor:

  • Alle mødes
  • Gode oplevelser og kulturelle aktiviteter skabes i respekt for og i samspil med andre
  • Frivillige har medbestemmelse og ansvar

Værdier

Mangfoldighed:

I vores hus skal alle føle sig godt tilpas

Respekt:

Vi er imødekommende og demokratiske

Ansvarlighed:

Vores kreativitet, kvalitet og økonomi går hånd i hånd

Glæde:

Vi har plads til hygge samtidig med at vi driver huset i fællesskab

Inspiration:

Vi vil være et åbent og levende hus, hvor der er højt til loftet

 

Mere om Fonden Kulturhavn Gilleleje hér

Historie

Gilleleje Brugsforenings (se i øvrigt) engagement i Kulturhavn Gilleleje sker ud fra et ønske om at støtte Gilleleje i at fastholde og udvikle sin position som toneangivende by på Nordkysten. En udvikling, der aktivt inkluderer engagerede borgere, tiltrækker investeringer fra resten af landet, udbygger handelsfundament samt videreudvikler og eksperimenterer med sit kulturelle udbud.

Brugsforeningen har været en del af Gilleleje siden 1892. Vi er derfor en naturlig en del af handelslivet på Nordkysten. Men samtidig er vi rundet af det, man med et bredt begreb kalder ’foreningsdanmark’ med al dens kulturaktiviteter og dagligliv.

Det er også forklaringen på, at vi fra starten været optaget af at knyttet handelslivet i Gilleleje sammen med den mangeartede kunst og kultur, der er i Gilleleje og opland. Handelen i Gilleleje har været hjørnesten i byens udvikling som havneby, og er det, der har gjort Gilleleje til den by, den er i dag.

Med Kulturhavnens nye kulturhus og naboerne i bl.a. Snedkeriet har det kulturelle liv på nordkysten fået en drivkraft og en et samlingssted for kultur og kunst på nordkysten. Kulturhuset rummer Gilleleje Bibliotek, Gilleleje Bio, spisestedet Bolværket, udstillinger, musik- og debatevents og meget mere.Kulturhuset er kernen i det samlede Kulturhavnsprojekt, der forventes afsluttet i løbet af 2017 med etape 3, der vil indeholde et miks af lejligheder, butikker samt  en udvidelse af plejehjemmet Ellen Marie Hjemmet.

Vi har fra begyndelsen været meget bevidste om det ansvar, vi påtager os ved at gå i gang med et stort projekt i Gilleleje bymidte. Fjernvarmegrunden levede i lang tid en omtumlet tilværelse, og været med til at dele byen op i stedet for at samle den.

 Vi håber, at Kulturhavn Gilleleje vil blive et åbent samlingssted for alle, der færdes i Gilleleje – hvad enten man er fastboende, besøgende, handlende, kulturelt interesseret – eller bare nysgerrig på, hvad der sker i byen. 

 


 

Hent vores Turistpjece her

 

 

Historie

1900

119 år siden

Kort efter 1900 blev den gamle stråtækte hovedlænge på Gilleleje Kro erstattet af en ny moderne bygning i to etager. Efter denne ses den tilbageværende del af den gamle Gilleleje Kro. Den to etagers bygning brændte omkring 1960.

1962

57 år siden

Det gamle snedkeri set fra nord med trælastlade ved gavlen. Snedkeriet blev opført af snedkermester Aage Andersen i 1960-62 og afløste ældre værksteder, der ligger til venstre på fotografiet. Til højre for Snedkeriet ses Hornbæk-banens bro med buen over kanalen.

1964

55 år siden

I 1964 er der stiftende generalforsamling i Gilleleje Fjernvarmeværk, der herefter etableres og kort tid efter påbegyndes opførelsen af Fjernvarmeværket, hvor den gamle krohave var placeret.

1997

22 år siden

I 1997 påbegyndte Gilleleje Fjernvarme opførelsen af nyt værk uden for byen baseret på afbrænding af flis. Man beholdt det gamle fjernvarmeværk som back-up og dette fungerede frem til 2009. Herefter blev kedlerne slukket og ejendommen solgt til Gribskov Kommune.

2009

10 år siden

Skitseforslag til Kulturhavn Gilleleje udarbejdes for at kortlægge mulighederne for grundens anvendelse.

2010

9 år siden

Gribskov Kommunes Borgmester Jan Ferdinandsen og Kulturhavn Gilleleje A/S underskrev den 17. juni 2010 købsaftalen, hvor Kulturhavn Gilleleje erhvervede 'fjernvarmegrunden' og tilhørende muligheder for at gennemføre byggeri ved kanalen.

2011

8 år siden

Renoveringen af Snedkeriet Aage Andersens gamle snedkeri gik i gang i 2011 og stod færdigt med gangbro til kunstnerværkstederne, flotte pudsede facader og Ilse Jacobsen i stuetagen i marts 2012.

2012

7 år siden

De gamle kedler blev fjernet og Kedelrummet let renoveret, så det stod klar til at modtage besøgende og gæster fra foråret 2012. Gennem sommer og efterår 2012, blev der blevet afholdt mangartede arrangementer for store og små i Kedelrummet.

2013

6 år siden

Med salget af Etape 1 til Innovater i 2012, kom der fart over feltet med realiseringen af supermarkeder, lægeklinik og boliger. Byggetilladelse blev givet fra Gribskov Kommune i maj 2013 og byggeriet blev igangsat sommer 2013.

2014

5 år siden

Etape 1 stod færdigt i september 2014, hvor Irma, Fakta, Danbolig, Nordea, Lægehuset, FDB Møbler og Tændlægehuset Praksis flyttede ind. 

2015

4 år siden

Kulturhuset blev præsenteret for offentligheden i sin endelige arkitektoniske udformning på Informationsmøde i juni 2015. Opførelsen forventes påbegyndt september 2015. 

2016

3 år siden

Kulturhavn Gilleleje er Nordkystens nye samlingssted med bibliotek, biograf, café og bar, udstillinger, musik- og debatevents og meget er klar i december 2016. Idéen er at skabe et åbent og alsidigt sted for alle interesserede, hvor der er liv fra morgen til aften året rundt. Ud over de mange kulturaktiviteter drevet af mere end 200 engagerede frivillige er Gilleleje Bibliotek og spisestedet Bolværket kernen i Kulturhavnen.

fold ud for at se hele historien