MENU
Tilmeld dig vores nyhedsbrev for at modtage sidste nyt fra Kulturhavn Gilleleje.
Hvilke nyheder ønsker du at modtage?

Vi søger


Vi søger lige nu operatør til Biografen >

Vi søger lige nu lys- og lydmand >

Bag Kulturhavn Gillelejes mange kulturelle aktiviteter står den selvejende institution Fonden Kulturhavn Gilleleje. Fonden er stiftet af Gilleleje Brugsforening med det formål at ”fremme og udvikle udbuddet af kulturelle aktiviteter i Gilleleje med udgangspunkt i Kulturhavn Gilleleje”. Det drejer sig bl.a. om biografens forestillinger, musik- og teaterforestillinger, debat- og kunstarrangementer samt aktiviteter for børn og unge. Overskuddet fra afholdte kulturaktiviteter går til at finansiere nye kulturaktiviteter i Kulturhavn Gilleleje.

Rygraden i Kulturhavn Gilleleje er de over 220+ frivillige ildsjæle. Det er dem, der sammen med brugerne skaber livet i huset.

De frivillige er samlet i ”fag” grupper:

- Billetsalg
- Booking
- Børn
- Café og mad
- Debatforum
- Gilleleje Kulturhavns Venner
- Musik
- Operatører
- PR
- Praktisk/teknisk
- Udstillinger

Alle grupper har en tovholder som koordinerer opgaver og informationer.

 

Vil du også være frivillig?

Kunne du tænke dig at blive frivillig så kontakt tovholderen for den gruppe du gerne til tilknyttes.
Se kontakter her >