MENU
Tilmeld dig vores nyhedsbrev for at modtage sidste nyt fra Kulturhavn Gilleleje.
Hvilke nyheder ønsker du at modtage?

Spørgsmål og svar

+Hvad er Kulturhavn Gillelejes 3 etaper

ETAPE 1 Består af dagligvarebutikker, lægehus, tandlægehus, møbelhus og lejligheder. Indvielse: 2014. Ejerskab: de enkelte ejere af privatboligerne samt ejedomselskabet Sinai Group A/S og Innovater A/S. ETAPE 2 Består af kulturhuset med bibliotek, biograf, café og bar, udstillinger, musik- og debatevents og meget mere. Kulturhavn Gilleleje lægger rammer til de mange kulturelle aktiviteter, som drives af end 200 frivillige. Ud over bl.a. musik, debat og aktiviteter for børn er Gilleleje Bibliotek, Gilleleje Bio og spisestedet Bolværket kernen i Kulturhavn Gilleleje. Indvielse: 2016. Ejerskab: EGB A/S (Ejendomsselskabet Gilleleje Brugsforening) bygger, ejer og udlejer Etape 2. ETAPE 3 Kommer til at bestå af en blanding af boliger på toppen, butikker i tilknytning til torvepladsen samt Ellen Marie Hjemmets nye moderne plejeboliger. Indvielse: 2017. Ejerskab: EGB A/S (Ejendomsselskabet Gilleleje Brugsforening) bygger, ejer og udlejer Etape 3.

+Hvad er fonden Kulturhavn Gilleleje og hvad siger dens vedtægter

Bag Kulturhavn Gillelejes mange kulturelle aktiviteter står den selvejende institution Fonden Kulturhavn Gilleleje. Overskuddet fra afholdte kulturaktiviteter går til at finansiere nye kulturaktiviteter i Kulturhavn Gilleleje. Fonden står for alle de kulturelle aktiviteter, der foregår i Kulturhavnen og som tilrettelægges i tæt samspil med de mere end 200 frivillige. Det drejer sig bl.a. om biografens forestillinger, musik- og teaterforestillinger, debat- og kunstarrangementer samt aktiviteter for børn og unge. Fonden er stiftet af Gilleleje Brugsforening med det formål at ”fremme og udvikle udbuddet af kulturelle aktiviteter i Gilleleje med udgangspunkt i Kulturhavn Gilleleje”. I forbindelse med stiftelsen har Gilleleje Brugsforening indbetalt 200.000 kr. som grundkapital. Denne grundkapital kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifteren. Fonden ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer: Michelle Runge Christensen (formand) Vibeke Steen (næstformand) Henrik Brunstedt (medlem) Jørgen Wulff (medlem) Birget Sørensen (medlem) Allan Andersen (medlem) Ole Thye (medlem) Du kan læse Fondens vedtægter her...

+Hvordan bliver jeg frivillig i Kulturhuset?

Rygraden i Kulturhavn Gilleleje er de over 220+ frivillige ildsjæle. Det er dem, der sammen med brugerne skaber livet i huset. De frivillige er samlet i ”fag” grupper: - Billetsalg - Booking - Børn - Café og mad - Debatforum - Gilleleje Kulturhavns Venner - Musik - Operatører - PR- Praktisk/teknisk - Udstillinger Alle grupper har en tovholder som koordinerer opgaver og informationer.   Vil du også være frivillig? Kunne du tænke dig at blive frivillig så kontakt tovholderen for den gruppe du gerne til tilknyttes. Du finder kontaktoplysningerne på Kontaktsiden

+Hvad er Brugsforeningens ønske med Kulturhavn Gilleleje?

Gilleleje Brugsforening består af mere end 15.000 ejere bredt fordelt henover nordkysten. Formålet med Kulturhavn Gilleleje er at støtte og bidrage til videreudviklingen af det samfund, Brugsforeningen har været en del af i mere end 100 år. Samtidig er det en drivkraft for Brugsforeningen at styrke Gillelejes placering på Nordkysten som et handelsmæssigt og kulturelt samlingssted.

+Har lokalsamfundet og handelslivet været involveret i tilblivelsen?

Fra 2009 til 2015 er der blevet afholdt en lang række informationsmøder, workshops og styregruppemøder med det eneste formål at sikre en god borgerinddragelse.  Disse mange møder har dannet grundlag for udformningen af projektet, fordelingen af kulturelle faciliteter, butikker, sundhedsfaciliteter og boliger.  Møderne er blevet annonceret bredt via Kulturhavnens nyhedsbrev og de sociale medier samt gennem Gribskov kommunes løbende annonceringer. Alle møder har været åbent for offentligheden på nær styregruppemøderne.

+Hvad er inspirationen bag Kulturhuset?

+Trafik og parkering?

3 timers P-billet - husk at stille P-uret Besøgende til Gilleleje Bio og spisestedet Bolværket kan få udleveret en 3-timers P-billet. Spørg efter billetten, når du køber billet til biografen eller gæster Bolværket. Billetten kan være en hjælp i tidsrummet 08:00 til 15:44. I tidsrummet 18:00-08:00 er der fri parkering. HUSK at det fortsat kræver korrekt indstillet P-ur mellem kl. 08:00 og 18:00! Om trafik og parkering i øvrigt Området Kulturhavn Gilleleje er omfattet af Lokalplan 315.11, hvor krav til trafik og parkering fremgår. Adgang til området Kulturhavn Gilleleje sker via Peter Fjelstrups Vej med indkørsel fra Gilleleje Stationsvej. Der er etableret parkeringsplads til ca. 109 biler inkl. handikappladser. Af Lokalplanen fremgår det, at der kan etableres p-pladser uden for Kulturhavn Gillelejes område. Dette sker for at sikre den øvrige handel i Gilleleje også har glæde af de mange p-pladser, som projektet Kulturhavn Gilleleje kræver. P-pladserne til området Kulturhavn Gilleleje er med tidsbegrænsning på 2 timer, hvilket var ønsket af Gribskov Kommune ved salget af Fjernvarmegrunden. I tidsrummet kl. 18.00 til 08.00 er der fri parkering i området.

+Hvad med området langs kanalen?

Kulturhavn Gilleleje ligger langs Søborg Kanal. Det har fra starten været en vision at fremme og udvikle området langs kanalen, således dette bliver et rekreativt område. Dette er sket med fokus på kulturelle aktiviteter langs kanalen med kunstværkstederne i Snedkeriet på den østlige side og Kulturhuset på den vestlige side. Fra Kystvejen er der langs kanalen en bred promenade langs Kulturhuset med videre forbindelse til Gilleleje Havn. Uden for Kulturhuset etableres grønt område med plantebede, opholdssted med bænke og sidetrappe ned til kanalen samt ikke mindst den store bro over til Snedkeriet kaldet Kulturbroen. Denne er ca. 10 meter bred og spænder hele 35 meter fra bred til bred med fortsættelse af yderligere 10 meter ind i selve Kulturhusets Bistro.

+Hvordan bliver jeg sponsor?

Læs om hvordan du kan blive sponsor her

+Hvem er Kulturhavn Gillelejes Venner?

+Fonde & Puljer