MENU
Tilmeld dig vores nyhedsbrev for at modtage sidste nyt fra Kulturhavn Gilleleje.
Hvilke nyheder ønsker du at modtage?

Om Kulturhavn Gillelejes Venner


(stiftet den 7. november 2016)

Foreningens formål er at samarbejde med og søge støtte fra fonde, puljer og ved sponsorater til de frivillige aktiviteter, som er tilknyttet kulturhuset med navn Kulturhavn Gilleleje under fonden Kulturhavn Gilleleje.

Derudover er formålet at søge om midler til støtte af kulturelle aktiviteter og events i bred forstand i Kulturhavn Gilleleje samt anskaffelser inden for og umiddelbart uden for Kulturhavn Gilleleje.

Fonden vil arbejde ved at søge støtte fra relevante fonde eller puljer eller ved at indgå aftaler med interesserede sponsorer.

De midler, der tilvejebringes, skal:

  • komme civilsamfundet til gode

  • styrke den sociale sammenhængskraft i lokalsamfundet

  • skabe en mangfoldighed af kulturelle aktiviteter for alle, der kommer til Gilleleje

  • støtte Kulturhavn Gillelejes fremme af demokrati, dialog og tolerance

Enhver, der støtter foreningens formål, kan blive medlem og således støtte udviklingen af Kulturhavn Gilleleje, det nye kulturhus.

Hvis du ønsker at blive medlem af Foreningen Kulturhavn Gillelejes Venner, kan du tilmelde dig på www.kulturhavngillelejesvenner.dk

 

 

Fondansøgninger og sponsorater

I samarbejde med de frivillige grupper i Kulturhavn Gilleleje vil vi medvirke til at få udviklet nye kulturelle projekter, som vi kan søge midler til.

Foreningen Kulturhavn Gillelejes Venner vil også indgå aftaler om sponsorater.

Sponsorudvalget kontakter virksomheder og privatpersoner angående støtte til konkrete aktiviteter i Kulturhavn Gilleleje.

Bestyrelsen i Foreningen Kulturhavn Gillelejes Venner har ansvaret for at administrere de indkomne midler.

Hvis du gerne vil deltage i dette arbejde eller være sponsor, så se mere på www.kulturhavngillelejesvenner.dk