MENU
Tilmeld dig vores nyhedsbrev for at modtage sidste nyt fra Kulturhavn Gilleleje.
Hvilke nyheder ønsker du at modtage?

Om Kulturhavn Gillelejes Venner


Den 7. november 2016 blev der afholdt stiftende generalforsamling for den frivillige forening Kulturhavn Gillelejes Venner.

Foreningens formål er at søge støtte fra fonde, puljer og ved sponsorater til de aktiviteter, som er knyttet til Kulturhavn Gilleleje under Fonden Kulturhavn Gilleleje, hvilket sker i samarbejde med de mange frivillige faggrupper.

Derudover er formålet at søge om midler til støtte af kulturelle aktiviteter og events i bred forstand i Kulturhavn Gilleleje, samt anskaffelser inden for og umiddelbart uden for Kulturhavn Gilleleje.

Enhver, der støtter foreningens formål, kan også blive medlem og således støtte udviklingen af Kulturhavn Gillelejes kulturhus.

Hvis du ønsker at blive medlem af foreningen Kulturhavn Gillelejes Venner, kan du tilmelde dig på www.kulturhavngillelejesvenner.dk

Fondsansøgninger og sponsorater

Bestyrelsen for Kulturhavn Gillelejes Venner har nedsat to arbejdsgrupper:

- Fondsgruppen, som vil ansøge fonde og puljer om støtte til helt konkrete aktiviteter i kulturhuset

- Sponsorgruppen, som vil kontakte virksomheder og privatpersoner om at indgå aftaler om sponsorater

De midler, der tilvejebringes, skal:

  • Komme civilsamfundet til gode

  • Styrke den sociale sammenhængskraft i lokalsamfundet

  • Skabe en mangfoldighed af kulturelle aktiviteter for alle, der kommer til Gilleleje

  • Støtte Kulturhavn Gillelejes fremme af demokrati, dialog og tolerance

Bestyrelsen i foreningen Kulturhavn Gillelejes Venner har ansvaret for at administrere alle de indkomne midler.

De midler, der indsamles, kan i henhold til vedtægterne ikke bruges til drift af Kulturhavn Gilleleje eller biograferne.