MENU
Tilmeld dig vores nyhedsbrev for at modtage sidste nyt fra Kulturhavn Gilleleje.
Hvilke nyheder ønsker du at modtage?

Om Gilleleje Brugsforening


OM GILLELEJE BRUGSFORENING

Gilleleje Brugsforening a.m.b.a. har gennem sit ejendomsselskab EGB A/S opført det Kulturhus, der er en del af Kulturhavn Gilleleje. Det er fortsat Brugsforeningen, der ejer bygningen, hvor Kulturhuset ligger. Den ordning lyder måske utraditionel i nogles ører, fordi det udfordrer vante forestillinger om, at et byggeri af denne karakter må være opført helt eller delvist med offentlige midler. Sådan er det imidlertid ikke i tilfældet med Kulturhavn Gilleleje. Her er bygherren det private andelsselskab Gilleleje Brugsforening a.m.b.a., mens driften er overladt til Fonden Kulturhavn Gilleleje, der lige som Gribskov Kommune lejer en del af bygningen. Du kan få mere at vide om baggrunden for Brugsforeningens engagement i Kulturhavnen under ”Ideen bag”.

LEJERE I KULTURHAVN GILLELEJE

Fonden Kulturhavn Gilleleje er stiftet af Gilleleje Brugsforening med det formål at udvikle og drive kulturelle aktiviteter med udgangspunkt i Kulturhuset som en integreret del af Kulturhavnen. For at opfylde sit formål har Fonden indgået en lejeaftale med ejeren af Kulturhuset. I lejeafgiften indgår ud over selve huslejen bl.a. dækning af de daglige driftsudgifter, bl.a. udgifter til forsyning, rengøring, bygningsvedligehold og teknisk service, herunder bl.a. biografen.

Gilleleje Bibliotek har også til huse i Kulturhuset og har en aktiv part i udviklingen og indretningen af de områder i stueetagen og på 1. salen af Kulturhuset, hvor biblioteket ligger.

I den forbindelse har Gribskov Kommune og Gilleleje Brugsforenings ejendomsselskab EGB A/S i juli 2015 indgået en lejeaftale med Kommunen som lejer og Brugsforeningen som udlejer. Det er bl.a. aftalt, at Kommunen lejer en nærmere angivet del af Kulturhuset, samt at lejeaftalen er gensidigt uopsigelig i en periode på 20 år. Udover huslejen betaler Gribskov Kommune sin andel af driftsudgifterne. Andelen er beregnet ud fra et forholdstal baseret på biblioteksarealet og bibliotekets andel af fællesareal. Driftsudgifterne omfatter bl.a. forsyningsudgifter og udgifter til rengøring, bygningsvedligehold og teknisk service. Kommunen er ikke involveret i bygningens daglige drift – og dermed ikke i rengøringsopgaven.

TDC er Kulturhavn Gillelejes tredje lejer. Forklaringen er historisk: TDC havde allerede deres lokale central på den gamle fjernvarmegrund, og det ville have været meget dyrt at flytte den til et andet sted. Derfor valgte TDC i dialog med Brugsforeningen at lade centralen integrere i det nye Kulturhus. Den er nu placeret som en lukket kerne midt i byggeriet.

IDEEN BAG – ET KORT RIDS AF HISTORIEN FREM TIL ÅBNINGEN I DECEMBER 2016

Hvad får en brugsforening til at gå i gang med et meget stort byggeprojekt, der ud over selve kulturhuset Kulturhavn Gilleleje også omfatter butikker, boliger, en tandlæge, et lægehus samt et plejehjem?

Ideen tager form, da kommunen sætter den nedlagte fjernvarmegrund midt i Gilleleje by til salg og samtidig meddeler, at man gerne ser området fremtidssikret og anvendt til et formål, der kan binde byen sammen og være attraktiv for Gillelejes handels-, kultur- og foreningsliv. Grunden har gennem mange år levet en omtumlet tilværelse og har reelt i delt byen i to – øst og vest Gilleleje. Med nedlæggelsen af fjernvarmeværket ønsker Gribskov Kommune at revitalisere Gillejes bymidte. Opgaven er både langsigtet og kapitalkrævende – og kommunen ønsker ikke at løfte den alene.

Den idé appellerer til Gilleleje Brugsforening, hvis historiske rødder i byen går tilbage til 1892, hvor den første brugsbutik blev åbnet og foreningen stiftet. Brugsforeningen ser det som en oplagt mulighed for at give noget tilbage til lokalsamfundet gennem en kulturel investering, der skaber rammerne for et kulturelt mødested og bliver et samlingssted mellem Kystvejen og Gillelejes havnefront.

I 2008 indgår Brugsforeningen derfor et samarbejde med et arkitektfirma og andre rådgivere og inddrager samtidig forskellige af byens kulturelle foreninger om at udvikle et projekt, der passer til byrådets forventninger om at binde byen sammen. I Brugsforeningens bestyrelse taler man om at etablere et kulturhus med plads til kulturaktiviteter, et bibliotek og en biograf – ud over de øvrige funktioner som butikker, boliger og sundheds- og plejeinstitutioner.

Forslaget bliver fremlagt for kommunen, og i slutningen af 2009 vedtager et enigt byråd at arbejde videre med byggeprojektet. Gilleleje Brugsforening køber herefter grunden i 2010, og inviterer snart byens kulturelle foreninger med til at bestemme og udvikle Kulturhusets frivilligaktiviteter. En lang fælles rejse frem mod åbningen i december 2016 begynder.

Gennem workshops, kreative arrangementer i Kedelrummet i det nedlagte fjernvarmeværk og informationsmøder vokser gode ideer frem, og de fælles erfaringer giver ny indsigt. Snart melder Gribskov Kommune sig med en ambition om at placere biblioteket som en del af Kulturhavnen, og herfra begynder indretningen af Kulturhuset at tage form under hensyntagen til, at det skal kunne rumme et utraditionelt bibliotek, der skal kunne være åbent for publikum i hele Kulturhuset åbningstid – og af høj kvalitet.

Gribskov Kommune og Kulturhavn Gilleleje A/S indgår i januar 2013 en aftale om at lave en fælles projektering af Kulturhusdelen af etape 2. Aftalen skulle sikre at Kulturhuset udføres som en oplevet helhed, og at Kulturhavn Gilleleje A/S etablerer udstillingsfoyer, biograf og kulturbro samtidig med biblioteket. 

Efter syv års arbejde og en finanskrise samt grundige diskussioner med byråd og borgere samt mange erfaringer klogere indvies den 1. etape af byggeriet i 2015. Og i december 2016 kunne Kulturhavn Gilleleje åbne dørene til det topmoderne Kulturhus, hvor over 170 frivillige gennem Fonden Kulturhavn Gilleleje sørger for at fylde huset med kulturarrangementer inden for film, musik, kunstudstillinger, debatter og arrangementer for børn hele året rundt.

VIL DU VIDE MERE OM GILLELEJE BRUGSFORENING

Du kan læse mere om Gilleleje Brugsforening a.m.b.a. og vores historie på GBs hjemmeside ved at klikke her: http://www.gillelejebrugsforening.dk/brugsforeningen/historie/

 

Kulturhavngilleleje Debat P1010149

KG_JAX_DSC4694

 Kg Luftfoto