MENU
Tilmeld dig vores nyhedsbrev for at modtage sidste nyt fra Kulturhavn Gilleleje.
Hvilke nyheder ønsker du at modtage?

Anmeldelse Strandbakkeselskabet 100 år

4. juli 2018

Tovholder i udstillingsgruppen Kim Tarp bød velkommen og sagde, at formålet med udstillingen var at udbrede kendskabet til det unikke arbejde, som Strandbakkeselskabet gennem tiderne har gjort for lokalsamfundet og de mange gæster fra nær og fjern. Han overlod herefter ordet til formanden for Strandbakkeselskabet, Kurt Larsen, som skulle forestå den officielle åbning af udstillingen.

Kurt Larsen kunne fortælle, at Selskabet Gilleleje Strandbakker blev stiftet d. 2. marts 1918 med det formål at forhindre udstykning af arealerne, samt beskytte dem mod indhegning og anden ufremkommelighed af de daværende lodsejere.

For at skaffe økonomiske midler optog Selskabet et lån mod kaution, men da det ikke var nok, opstod idéen med at afholde fester for at samle penge sammen og den første Bakkefest løb af stablen den 17. august 1919, som det fremgår af den udstillede plakat. Der har været afholdt Bakkefester lige siden, bortset fra nogle få undtagelser under krigen, sagde Kurt Larsen, som endvidere kunne oplyse, at Selskabet udover disse aktiviteter også har spillet en aktiv rolle i forbindelse med juletræsfester for børn, flagallé og mange andre tiltag, ikke mindst opførelsen af Gillelejehallen, som blev bygget for midler fremskaffet gennem husbyggerier, opført af frivillig arbejdskraft og derefter solgt, hvor overskuddet blev brugt til Gillelejehallens opførelse.

Dette byggeri stod færdigt i 1972, og er ligeledes opført for en stor dels vedkommende af frivillig arbejdskraft.

I slutningen af firserne var der planer fremme om at udvide hallen med en svømmehal, man havde jo i forvejen nogle af faciliteterne, men disse planer blev dog aldrig realiseret, sagde Kurt Larsen.

Selskabets mission ”Køb stranden fri” har overlevet sig selv, siger Kurt Larsen, idet der ikke er mere strand at købe, men det er stadig vigtigt, at skaffe midler ind til pasning og vedligeholdelse af arealerne, der i dag andrager 127.000 m2 med det formål at sikre den offentlige adgang, også i fremtiden.

Kurt Larsen åbnede udstillingen ved at udtrykke sin tak til Kulturhavn Gilleleje, Museum Nordsjælland og Bakkeselskabets jubilæumsudvalg for den fine udstilling, der er skabt.

Herefter erklærede Kurt Larsen udstillingen for åbnet.