MENU
Tilmeld dig vores nyhedsbrev for at modtage sidste nyt fra Kulturhavn Gilleleje.
Hvilke nyheder ønsker du at modtage?

Nu udbydes entrepriserne til Kulturhuset

21. august 2015

På entreprisemødet deltog en række lokale entreprenører, der alle blev informeret om Kulturhusets konstruktioner, indretning og materialer. Kulturhuset er udformet i et nært samarbejde med Gribskov Kommune samt mange af Gillelejes ildsjæle og kulturelle aktører, der vil blive en del af Kulturhusets fremtidige organisation - dette lige fra Filmklubben, Jazzklubben og de mange kulturelle ildsjæle i byen.

Nu er Kulturhusets rådgivere klar med udbudsmaterialet. Udbuddet foregår som indbudt til de entreprenører, der efter entreprisemødet ønskede at give tilbud på Kulturhuset samt øvrige udvalgte.

Kulturhuset har kontraheret med Søren Kirk, der varetager byggestyringen på vegne af bygherren. Søren Kirk udtaler: “Jeg ser frem til at være en del af det spændende Kulturhus i Gilleleje - det bliver et projekt, der er meget anderledes end andre mere almindelige ejendomme, men jeg har gennem møderne med de mange implicerede fået et rigtig godt indtryk af det engagement, som byens mange ildsjæle tilfører Kulturhuset. 

Medio september starter de første entrepriser op med pæleramning og støbning af fundamenter. De øvrige entrepriser forventes afklaret i slutningen af september, hvorefter listen over de valgte entreprenører vil blive offentliggjort."

Sorenkirk

For yderligere information om udbuddet og byggestart bedes der rettet henvendelse til byggestyrer Søren Kirk på mobil 71704593 eller mail sk@sorenkirk.dk.

For øvrige henvendelser vedrørende Kulturhuset Gilleleje bedes rettet henvendelse til projektudvikler Michael Nyboe på mobil 20336480 eller mail michael.nyboe@kulturhavngilleleje.dk

For henvendelse vedrørende bygherren bedes rettet henvendelse til direktør Lars Corfitzen på mobil 40581374 eller mail lars.corfitzen@kulturhavngilleleje.dk

 

3D visualisering af det kommende Kulturhus set fra Søborg Kanal. 3D illustration: Cadwalk