MENU
Tilmeld dig vores nyhedsbrev for at modtage sidste nyt fra Kulturhavn Gilleleje.
Hvilke nyheder ønsker du at modtage?

Voldsomme havstigninger - for 8000 år siden

24. september 2013

Gilleleje Museum har fulgt anlægsarbejdet på Kulturhavnen for at sikre, at interessante fortidsminder ikke går tabt. Dybt nede under nutidens jordlag, er der fundet en gammel bredzone, hvor en fjord i stenalderen er udmundet i havet. Tidligere undersøgelser har vist, at dette havniveau kan dateres til Kongemosekulturen for 8000 år siden. Fundet af en kerneøkse og en flintblok underbygger dateringen. I denne periode steg havniveauet med rasende fart, som får vore dages skrækscenarier til at blegne. Stenalderbopladserne er på få årtier blevet dækket af hav og befolkningen har måtte flytte længere ind i landet. 

Fig. 1: "Fjordbredden for 8000 år siden er vist med rødt. Pilen viser strandvolden fra havets tilbagetrækning".

 

4000 år f.kr. havde Gilleleje sin højeste vandstand; næsten 6 meter over den nuværende. Metertykke lag af gytje og havbundssand dækker lagene med stenalderflint i Kulturhavnen. Eksperter fra Nationalmuseet vil udtage prøver fra de forskellige havaflejringslag og ved hjælp af pollenanalyse og makrofossilanalyse vil man kunne beskrive naturforholdene omkring Gilleleje gennem flere tusind år af stenalderen. De ældste lag ser ud til at have været en rørsump

Fig. 2: "Tværsnit af jordlagene: 1) Havaflejringer, 2) Egestamme udvæltet i bredzone, 3) Brakvandsaflejring med muslingeskaller og lidt stenalderflint, 4) Rørsumpaflejringer".

Ovenover kommer en brakvandshorisont, hvor der både er ferskvands- og saltvandsmuslinger. Her er helt iltfrit, så 8000 år gamle agern er så velbevarede som var de fra i år. I sådanne lag vil man måske kunne finde spor af stenalderens flettede ruser, fiskegærder eller stammebåde af lindetræ. Havet trak sig tilbage igen i slutningen af stenalderen. Det kan ses af en kraftig strandvold af grus efterladt af havet, som går ind under den nuværende isenkræmmerforretning.

Tak til Tim Grønnegaard, Arkæolog, Gilleleje Museum