MENU
Tilmeld dig vores nyhedsbrev for at modtage sidste nyt fra Kulturhavn Gilleleje.
Hvilke nyheder ønsker du at modtage?

Forår i kulturhavnen

18. marts 2018

Kedelrummet

Det gamle fjernvarmeværk indeholder en række rum, hvor kedlerne og al teknikken til fjernvarmeværket stod placeret. Disse er nu fjernet og der åbenbarer sig store flotte rum, der egner sig til fremtidige aktiviteter som glaspusteri, keramikerværksted og sågar ølbryggeri, som vi forventer at have indrettet til i 2013.

I mellemtiden vil vi gerne anvende Kedelrummet til anden kreativ aktivitet. Vi tilbyder således, at I kan låne Kedelrummet til kulturelle aktiviteter lige fra koncerter til udstillinger, kunstneriske værksteder og tilsvarende arrangementer.

Vi har fået et rigtig flot tilbud fra Gilleleje Hallen - såfremt der skal bruges scene, lys eller lyd til arrangementerne i 2012, vil Gilleleje Hallen gerne stille dette til rådighed.

Såfremt du allerede nu har ideer til hvilke arrangementer, der kunne være interessante eller kender du nogen, der kunne være interesseret - så giv lyd fra dig! Kontakt os via vores hjemmeside med dine ideer!

 Nyhed _20120312_01

Kulturhavn Gilleleje foreningen

Bestyrelsen til Kulturhavn Gilleleje har drøftet, hvorledes driften af de mange kulturelle aktiviteter skal drives i fremtiden.
På mødet i Kedelrummet gennemgik bestyrelsesformand Lis Hansen forslag til en struktur om hvorledes foreningen kan sammensættes i fremtiden. Vi forventer at kunne komme med nærmere information om dette i nær fremtid - og du får således muligheden for at være en aktiv del af den kommende forening Kulturhavn Gilleleje!

Nyhed _20120312_02

Skilt ved kystvejen

Ved kanalen ved Kystvejen har vi fået stillet et stort skilt op med information om de kommende anvendelser af hele området til Kulturhavn Gilleleje. På bagsiden af dette er det vores plan at opsætte information om den videre udvikling af projektet således, at alle i byen kan søge information om vores aktiviteter.

Nyhed _20120312_03

Kulturinstitutioner

På vores møde i Kedelrummet med projektets interessenter, benyttede kulturudvalgsformand Ulla Dræby lejligheden til at gentage Gribskov Kommunes ambition om placering af bibliotek og museum.
Det er glædeligt, at der er politisk opbakning til at skabe de rigtige rammer for Gillelejes nye kulturelle midtby og vi ser frem til den videre planlægning af disse aktiviteter.

Nyhed _20120312_04

Snedkeriet

Vores fine gamle Snedkeri er renoveret og vi ser frem til, at kunstnerne tager de flotte værksteder i brug omkring påske. Der fremsendes senere nyhedsbrev om de aktiviteter, der kommer til Snedkeriets opstart, hvor vi glæder os til at kunne åbne dørene for det nye kreative centrum i Gilleleje!

Nyhed _20120312_05