MENU
Tilmeld dig vores nyhedsbrev for at modtage sidste nyt fra Kulturhavn Gilleleje.
Hvilke nyheder ønsker du at modtage?

130 frivillige til seminar

20. september 2016

130 FRIVILLIGE TIL SEMINAR

Den sidste torsdag i september samledes 130 frivillige fra Kulturhavn Gilleleje til en aften fyldt med god energi. I øjeblikket ligner Kulturhuset med sine rå vægge, isoleringsmaterialer og kilometervis løse elektriske ledninger den byggeplads, det er. Men vi åbner med en buket af aktiviteter den 3. december, lovede formand Kim Bach fra Fonden Kulturhavn Gilleleje. 

Kulturhavnens hjerte
”Etape 2 er Kulturhavnens hjerte og det, vi fra begyndelsen mente, er den vigtigste del”, sagde Lisbet Larsen i sin velkomst, og slog fast, at der ikke er eller på noget tidspunkt har været planer om at sælge kulturhuset til anden side. ”Det er en af de fejlagtige historier, som har været i omløb på de sociale medier, og som kan være med til at skade Kulturhavnen”, sagde hun.

Foruden at være formand for Kulturhavn Gilleleje A/S er Lisbet også formand for Gilleleje Brugsforening, mens Kim Bach er formand for Fonden Kulturhavn Gilleleje. ”Det kan godt virke lidt kringlet”, mente Lisbet, men der er logik bag.

Brugsforeningen ejer Kulturhavn A/S og betaler for byggeriet af etape 2. De lejeindtægter, som kommer fra biblioteket, restauranten og eventuelle andre lejere går tilbage til Kulturhavn Gilleleje A/S.

Fonden Kulturhavn Gilleleje står for alle kulturaktiviteterne og får alle indtægter herfra. Det er f.eks. indtægter fra billetsalg til biografen, koncerter, foredrag og udstillinger. Overskuddet fra kulturaktiviteterne går direkte til nye aktiviteter i Kulturhavn Gilleleje og ikke til Gilleleje Brugsforening eller til enkeltpersoner. Skulle Fonden Kulturhavn Gillleje en dag blive opløst skal fondens eventuelle formue bruges til kulturelle aktiviteter i Gilleleje. Det står i Fondens vedtægt, som også ligger på hjemmesiden kulturhavngilleleje.dk.

En helt ny måde at være bibliotek på
Vibeke Steen fra Gribskov Biblioteker kunne fortælle, at hendes kolleger rundt om på andre biblioteker med misundelse ser på Gilleleje, der har så mange frivillige. ”Nu flytter vi sammen med jer frivillige. Vi skal indtage huset sammen. Det bliver en helt ny måde at være bibliotek på”, forudså hun.

Nye debatformer
Biblioteket var ikke de eneste, der gerne vil udvikle nye måder at arbejde på. Bodil Birke fra debatgruppen kunne fortælle, at man arbejder med at udvikle nye debatformer: ”At debattere er en meget vigtig del af kulturlivet”, mente hun og fortalte, at gruppen som sit første tema har valgt ”Sund og glad i Gilleleje”.

Gilleleje bio
Ud over biblioteket bliver Gilleleje Bio en krumtap i det nye Kulturhus. Ingen filmforevisning uden operatører, forklarede Kurt Kristensen, der også gav en levende beskrivelse af, hvad der kendetegner en god operatør: det er en filmnørd, som samtidig er teknisk interesseret. I øjeblikket er der 20 i operatørgruppen, og der er plads til flere. Selvom operatører og billetsælgere er på hver sin side af teknikrummet, arbejder de tæt sammen. ”Men det er os, der får kunderne at se”, lød det drillende fra Annett Holm, der er aktiv i billetgruppen.

Anne Bang, der er tovholder for gruppen, der bestiller film hjem: ”Vi kommer til at vise film for børn, unge, familier og voksne i det hele taget”, lovede hun. Gruppen er også ansvarlige for at planlægge biografens program.

Kunst og koordinering
Ud over de nævnte var der også indlæg fra Gorm Eriksen fra udstillingsgruppen: "I første omgang vil gerne vise, værker fra de lokale kunstnere " og Mette Karlsson fra Koordineringsgruppen: Vi arbejder på tværs med ideer til, hvad der skal ind i bygningen".

Plads til flere frivillige
Der er altid til flere frivillige, så meld dig endelig, hvis du gerne vil være med. Tilmelding kan ske til formanden for Fonden Kim Bach kim.bach@kulturhavngilleleje.dk eller tovholder i PR-gruppen Elizabeth Meltinis elizabeth@meltinis.dk. Aktuelt er der f.eks. brug for operatører, billetsælgere og værter ved arrangementer samt frivillige til gruppen, der arrangerer aktiviteter for børn. Debatgruppen og den gruppe, som søger fonde indbyder også flere til at være med. Koordinationsgruppen vil også gerne invitere flere inden for – det er den gruppe, der står for praktiske opgaver på tværs. 

 

Bodil

Elizabeth

Kim

Kurt