MENU
Tilmeld dig vores nyhedsbrev for at modtage sidste nyt fra Kulturhavn Gilleleje.
Hvilke nyheder ønsker du at modtage?

Bliv Sponsor


Kulturhavn Gillelejes Venner står for sponsorater og kontakten til sponsorer.

Af bestyrelsen er der nedsat en frivillig sponsorgruppe, som består af:

Bm 3

Carsten Holm (formand)
e-mail: ch@kgv.dk  
mobil: 2448 4804

Henrik Magelund
Ole Klint Pedersen 
Per Flensted

Sponsorgruppen kontakter virksomheder i Gribskov Kommune om et årligt tilskud/støtte via et sponsorat til aktiviteter i kulturhuset i Kulturhavn Gilleleje. Disse aktiviteter vil blandt andet være musikarrangementer, udstillinger, foredrag, kulturelle arrangementer, tema- og debatmøder mm.

Vores sponsorer kan få deres navn synliggjort i Kulturhavn Gillelejes kulturhus, på vores hjemmesider, samt gennem en vifte af tilbud få mulighed for at deltage i - og afholde egne aktiviteter i kulturhuset.

Sponsorgruppen referer til bestyrelsen i foreningen Kulturhavn Gillelejes Venner, som også har ansvaret for at administration og fordeling af de indkomne midler. De midler der indsamles kan i henhold til foreningens vedtægter ikke bruges til drift af Kulturhavn Gilleleje eller biograferne.

Følg med her og på Kulturhavn Gillelejes Venners hjemmeside www.kulturhavngillelejesvenner.dk og få de seneste nyheder.